Kada je beba spremna za ljuljašku?

Kada beba počne samostalno da sedi može da koristi i ljuljašku. 
Gornja granica je kada dete ima preko 20kg., što je maksimalno opterećenje koje se preporučuje za našu ljuljašku.